A Mol Zöldövezet program társadalmi hatásainak elemzése (2006-2010)

Mind a non-profit szervezeteknek, mind pedig a vállalatoknak az adományi programjaik társadalmi hatásainak felmérése jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Nem elég ugyanis a támogatási tevékenység puszta léte, vagy az ezen már messze túlmutató együttműködés és közös megvalósítás egy-egy nagyobb jelentőségű program esetén, legalább ennyire fontos, hogy tudjuk, milyen pozitív eredményeket értünk el, milyen direkt és indirekt hatásokat hozott létre a program rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Ennek értékelése azonban egyáltalán nem egyszerű.

A kutatás keretei

2011 elején készült el a MOL Magyarország  adományi programjának, a Zöldövezet program társadalmi hatásainak elemzése a program kezdete óta eltelt 5 év tekintetében. A kutatás célja, hogy a szervezet felmérje, milyen eredményeket sikerült elérni a program által, a konkrét célkitűzések mellett. A program alapvető célja – a közösségi célú zöld felületek növelése – természetesen megvalósult. Az azonban, hogy mennyire sikerült támogatni valódi közösségek létrejöttét, a környezettudatosság növekedését vagy az értékteremtést, már nem ennyire egyértelmű kérdés. Ezek az eredmények ugyanis kevésbé számszerűsíthetőek, részletesebb elemzéseket kívánnak, vagy csak hosszabb távon mérhetőek. Emellett a helyi közösségek által a programhoz hozzáadott érték, legyen az akár önkéntes munka, saját forrás, vagy helyi adomány, szintén nem olyan információk, amelyek automatikusan rendelkezésre állnak.

A felmérés egy kvalitatív és egy kvantitatív kérdőívből állt, amelyet összesen 128 támogatott szervezet kapott kézhez 2010-ben . A kvalitatív kérdőív leginkább az érintettek véleményére, a program megvalósulásának részleteire és utóéletére, valamint a közösségben kialakult folyamatokra fókuszált, a kvantitatív pedig elsősorban az értékteremtésre, azaz mindazon értékekre, legyen az növény, köztéri elem vagy önkéntes munka, amiket a résztvevők a támogatási összegből és a saját hozzáadott erőforrásaikkal hoztak létre.

A felmérés mindenképpen sikeresnek tekinthető, hiszen a válaszolók 93%-a kitöltötte a kvalitatív kérdőívet és 51%-uk a kvantitatívat.

Eredmények

Az eredmények felülmúlták mindkét szervezet várakozását. A Zöldövezet program hatékonyságának és a nyertes pályázók elkötelezettségének köszönhetően minden egyes forint a MOL Magyarország támogatásból közel 5 forint érték teremtődik, így mára már közel 250 millió forint értékű zöld felület jött létre hazánkban a helyi közösségek számára, megközelítőleg 1 millió m2-en. A fejlesztések sikerét igazolja az is, hogy a megújult zöld felületek igazi közösségi helyekké váltak, azokat rendszeresen látogatják a lakosok.

Eredményeink táblázat

A szervezetek beszámolója szerint a program hatására jelentősen növekedett a helyi közösségek tudatossága és összetartása, így közel 700 további, környezetvédelemhez kapcsolódó közösségi esemény valósult meg a településeken.

Eredményeink táblázat

A programokban 2010-ig összesen 35 ezer önkéntes vett részt, és a helyi közösségek tagjai több mint 31 ezer növényt ültettek el. Ezek legnagyobb része őshonos fa, bokor vagy virág. Emellett a közösségi terek 800 különféle köztéri elemmel (pl. pad, szemetes, asztal), valamint 5 ezer munkaeszközzel (pl. ásó, gereblye) gazdagodtak.

Mindezeken felül a szervezetek számos hasznos javaslatot és véleményt fogalmaztak meg a válaszaikban, amiket a MOL Magyarország hasznosítani tud a program továbbfejlesztése során.

Megnövekedett környezettudatosság

A Mol Zöldövezet program nem titkolt szándéka, hogy a zöld felületek megújításán túl, annak hatására növelje a lakosság környezettudatosságát és ismereteit, illetve a környezeti értékek megbecsülését is. A cél egyértelműen megvalósult, hiszen a pályázók arról számoltak be, hogy a program jelentős mértékben tudatosabbá tette a közösségeket. Az ismeretek és tapasztalatok újra és újra előkerülnek a közösségekben leginkább közös események során, de azokon kívül is.

Eredményeink táblázat

Kiemelkedő önkéntes munka

A programokban összesen 35 ezer önkéntes vett részt, ami nagyon jelentős a helyi lakosok számának és a programok nagyságához képest. Az összes résztvevőt tekintve a bevont önkéntesek legnagyobb arányban a pályázó szervezetekből kerültek ki, azaz a pályázók 100%-a bevonta saját önkénteseit. Emellett 81% bevonta a helyi lakosságot vagy az iskolásokat, 62%-uknál vettek részt vállalkozók a munkában, és 43% esetén vett részt egyéb szervezet vagy az önkormányzat a megvalósításban.

Az egyes programokban résztvevő összes önkéntes 77%-a nem a pályázó szervezetből került ki, ami kiemelkedően jó eredmény és azt jelenti, hogy a pályázó non-profit szervezetek hatékonyan képesek mozgósítani a helyi közösséget.

Érintettek bevonása és tájékoztatása

Az érintettek tájékoztatása és bevonása alapvetően fontos a programok sikerességéhez, illetve a megfelelő számú önkéntes toborzásához. A megvalósítások során több mint 2 millió ember értesült a programokról, köszönhetően a szervezetek kiemelkedő kommunikációjának. Meglepő eredmény, hogy a leghatékonyabb, azaz a legtöbb embert a legkisebb költségek mellett elérő eszköznek a helyi rádió és televízió bizonyult, ezt követi az írott sajtó, a legkevésbé jó megoldások pedig a személyes beszélgetések és a telefon.

Mindebből levonható a következtetés, hogy helyi szinten, közösségi programok esetén más folyamatok érvényesülnek a kommunikáció és együttműködés terén, mint az egyébként általában megszokott.

Zárszó

A kutatás eredményeiből egyértelműen bebizonyosodott, hogy nem csupán a pénz számít, azaz nem feltétlenül attól függ egy program sikeressége és hosszú távú hatásai, hogy mekkora összeghez jut hozzá egy szervezet, hanem sokkal inkább a szoros együttműködésen, egymás kölcsönös támogatásán, valamint a helyi szervezetek és lakosok lelkesedésén, összetartásán és hitén.

Köszönjük mindazon szervezetek munkáját, akik időt és energiát szántak a kérdőívek kitöltésére és ezáltal hozzájárultak a kutatás sikerességéhez.

Évszám Pályázók
száma
Nyertes Pályázók
száma
Támogatási
összeg
Elültetett növények
száma
Résztvevő önkéntesek
száma
Megújított terület
négyzetméterben
2005 65 13 2256565 1385 na na
2006 170 33 10009044 3048 na na
2007 112 39 13324985 8581 na 281270
2008 91 28 12425739 13859 3639 418196
2009 93 28 12549530 8580 3193 283662
2010 100 29 14500000 11465 2534 204024
2011 138 30 14982000 8790 1731 93223
2012 129 27 14500000 14028 3124 136727
2013 119 28 14500000 11106 4126 114306
2014 144 33 15000000 8660 2506 39889
Összesen 1161 288 124 047 863 89502 20853 1 571 297